Våra politiker

Kommunstyrelsen:
Hans Måhagen ordförande
Conny Forsberg ledamot
Sari Kunnari ledamot
Roger Rydström ersättare
Morgan Wass ersättare

Barn- och Utbildningsnämnden:
Ulf Johansson 1:e vice ordförande
Anna Eklund ledamot
Göran Ulvan ledamot
Lottie Rudholm ersättare
Nickolaus Tataridis ersättare

 Socialnämnden:
Roger Rydström ordförande
Else-Marie Frisk ledamot
Risto Laine ledamot
Ing-Britt andersson ersättare
Linus Nilsson ersättare

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden:
Magnus Lidén ledamot
Nickolaus Tataridis ledamot
Torbjörn Mellgren ersättare
Maria Rydell ersättare

Kultur- och Fritidsnämnden:
Conny Forsberg ordförande
Morgan Wass ledamot
Sari Kunnari ersättare

Valnämnden:
Conny Forsberg ordförande