Övriga förtroendevalda

Lotteriföreståndare:

Anna Eklund                                                                           

Valberedning:

 

Marie Egerborn                                 

Ing-Britt Andersson                         

Roland Grönqvist                                 

Britt-Marie Grönqvist                      

 

Ombud Folkets Park:

Anna Eklund                                                                           

Torbjörn Mellgren                                                                 

Niklas Boden                                                                             

 

Ombud Folkets Hus:

Anna Olsson Blom                                                               

Anna Eklund                                                                     

Lotti Rudholm                                                                        

Kai Perä                                                                               

Weine Ivarsson                                                                    

 

Ombud Marieborg:

Torbjörn Mellgren                                                        

 

Kontaktombud 1:a maj:

Egon Staaf                                                                                

 

Fanbärare:

Niklas Boden                                                                          

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-25 15:44