Kontakt

Klippans Arbetarekommun

Järnvägsgatan 34

264 33 Klippan

Telefon: 0435-133 48

E-post: a-kommun.klippan@telia.com  

När vi har lördagsöppet finns vi på kansliet kl. 10.00 - 12.00.

1a maj

 

Allmänna partifrågor

Johan Pettersson, ordförande, Klippans Arbetarekommun
Telefon: 070-496 73 63
E-post: johan.petersson@klippan.se

Kommunpolitiska frågor
Kerstin Persson, kommunalråd, Klippans kommun
Telefon: 073-439 81 01
E-post: kerstin.persson@klippan.se

Barn- och utbildningsfrågor
Rune Persson, ordförande, Barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 073-325 80 92
E-post: rupe@telia.com

Socialfrågor
Gunilla Svensson,  ordförande, Socialnämnden
Telefon: 073-439 87 15.
E-post: gunilla.svensson1@klippan.se 

Plan- och byggfrågor 
Kent Lodesjö, 1:e vice ordförande, Plan- och byggnämnden
Telefon: 0435-136 32
E-post: k.lodesjo@telia.com

Kultur- och fritidsfrågor
Michael Nemeti, ordförande, Kultur- och fritidsnämnden
Telefon: michael.nemeti@skane.se 
E-post: 0435-100 62, 076-853 48 39

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-30 13:07