Vårt parti

Klippans Arbetarekommun (Socialdemokraterna i Klippans kommun) bildades 1904.

Känner du att din kunskap och kompetens skulle vara en tillgång för att utveckla en poltik som bygger på våra grundläggande värderingar kring solidaritet, jämlikhet, frihet och alla människors lika värde så tveka inte att höra av dig. Läs mer under kontakt.

1a maj 2014
1:a maj tåget 2014!