Styrelsen

Klippans Arbetarekommuns styrelse. Verkställande utskottet (VU) består av ordförande, kassör och sekreterare.

Johan Pettersson Ordförande
Kent Lodesjö Kassör
Paul Gustafsson Sekreterare och facklig ledare

Michael Nemeti Vice ordförande
Charlotta Gudmundsson Studieorganisatör  
Jan Wallgren Ledamot
Olle Nilsson Ledamot
Gunilla Svensson Ledamot
Neyssa Lundmark Ledamot 

Rune Persson Suppleant
Boris Svensson Suppleant 
Thomas Thorne Suppleant 
Rose-Marie Svensson Suppleant
Ola Persson Suppleant 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-04 14:49