Våra politiker

Här följer en presentation av några av våra partiföreträdare.

Johan Pettersson
Ordförande Socialdemokraterna i Klippans kommun
Ordförande Kommunfullmäktige 2015-2018

Mitt politiska intresse började när jag blev aktiv i facket på Klippans Pappersbruk. Det blev 15 år i styrelsen för Pappers avd 66, först som kassör och därefter som ordförande. Sedan 2010 arbetar jag som omdbudsman på PRO-distriktet i Skåne.

Telefon: 070-496 73 63
E-post: johan.petersson@klippan.se  

 

 

Kerstin Persson
Ordförande Kommunstyrelsen 2015 - 2018 

Mina första fackliga uppdrag var inom Träindustriarbetareförbundet. Efter några år blev jag politiskt aktiv i Klippans AK. Jag har suttit i KS och KF under snart 20 år och har alltså lång politisk erfarenhet. Numera har jag ett heltidsuppdrag som Kommunalråd. Som ordförande i Kommunstyrelsen fungerar jag som styrelseordförande för en verksamhet med drygt 1300 tillsvidareanställda. I min roll som politiker företräder jag alla dem som bor och verkar i vår kommun och jag ska fungera som ett kitt mellan alla olika aktörer som finns i en kommun.

 

Telefon: 073-439 81 01
E-post: kerstin.persson@klippan.se

Kerstin Persson 

 

Rune Persson
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 2015 - 2018

Jag arbetar i min politiska gärning för ökad rättvisa. Det behövs mer omtanke och känsla för hur olika människor kan ha det i sin vardag.
Självklart måste kommunen ha en välskött ekonomi, men även ett innehåll i arbetet som fördelar resurser så att vi lägger mer på att förebygga problem och mindre på att i efterhand åtgärda försummelser.
Jag vill ge våra medborgare från sitt första år bästa möjliga möjligheter till utveckling, skola, arbete, trygghet och omtanke!

Telefon: 0435-150 48, 073-325 80 92
E-post: rupe@telia.com 

Rune Persson

 

Michale Nemeti
Ordförande Kultur- och fritidssnämnden 2015 - 2018

Jag heter Michael Nemeti  och är 52 år. Jag tycker att alla områden inom den politiska sfären är viktiga då det hela hänger ihop. Som Klippanbo vill jag att vi skall ha bra kommunikationer till och från orten.  

Jag vill att äldre, sjuka m.fl skall få bra omsorg. Föreningsverksamheten är viktig då den fyller en stor funktion för såväl gammal som ung. Vår fina natur skall vi vara rädda om då den fyller en stor funktion för vårt välbefinnande.  

Att ha en bra kulturverksamhet i vår kommun är viktigt och det skulle jag vilja utveckla mera.

Telefon: michael.nemeti@skane.se 
E-post: 0435-100 62, 076-853 48 39

 Michael Nemeti

 

Kent Lodesjö
1:e vice ordförande Plan- och byggnämnden 2015 - 2016
Ordförande Plan- och byggnämnden 2017-2018

Jag är 62 år och bosatt i Klippan. Jag arbetar som vaktmästare på Pilagårdsskolan samt förskolorna i Östra Ljungby o Stidsvig. Frågor som jag brinner för är följande: Miljö o Byggfrågor samt stort intresse för trafikfrågor, 
Vi har också Skolan som vi inte får glömma.

Telefon: 0435-136 32
E-post: k.lodesjo@telia.com

Kent Lodesjö

 

Gunilla Svensson
Ordförande Socialnämnden 2015 - 2018

Jag heter Gunilla Svensson, är 65 år ung. Sammanboende och gift med Christer sedan 40 år tillbaka. Har en son och två barnbarn. Bor i Stidsvig sedan 2002, tidigare bott i Mörarp, Helsingborgs kommun. Är intresserad av hem och trädgård. Målar porslin, handarbetar och spelar golf.
Har arbetat med vård och omsorg i många år, började som sjukvårdsbiträde när jag var 20 år, slutade som verksamhetschef vid 64.
Har suttit i socialnämnden i tre mandatperioder, ordinarie i fullmäktige i två perioder. Har tidigare varit politiskt aktiv i Helsingborg, är allmänt intresserad av samhällsfrågor. Brinner för alla människors rätt till ett bra liv oavsett ålder, sjukdom med mera.

Telefon: 073-439 87 15
E-post: gunilla.svensson1@klippan.se