Kommunstyrelsen

Nedan hittar du våra företrädare i kommunstyrelsen för perioden 2015 - 2018.

Kerstin Persson Ordförande
Charlotta Gudmundsson Ledamot
Johan Pettersson Ledamot
Gun Samuelsson Ledamot
Boris Svensson Ledamot

Kent Lodesjö Ersättare
Michael Nemeti Ersättare
Gunilla Svensson Ersättare
Paul Gustavsson Ersättare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kerstin Persson  ordförande
Johan Pettersson Ledamot
Charlotta Gudmundsson Ersättare
Boris Svensson  Ersättare

Tekniska utskottet

Kerstin Persson ordförande
Johan Pettersson ledamot
Kent Lodesjö ersättare
Charlotta Gudmundsson ersättare

Personalutskottet

Johan Pettersson ordförande
Kerstin Persson ersättare 


Sidan uppdaterades senast: 2014-06-04 15:26