Valnämnden

Nedan hittar du våra företrädare i valnämnden för perioden 2015 - 2018.

Kent Lodesjö Ordförande

Monika Johansson Jarl Ersättare

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-04 16:02