Viby

 
Ordförande:
 
Lars Ström
Grylleängsvägen 28
291 51 KRISTIANSTAD 
Telefon: 044-22 83 81
Mobil: 073-842 93 48
 
 
Sekreterare: 
Ann-Catrine Arvidsson
Brötavägen 23
291 51 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-22 85 11
 
 
Kassör: 
Stig O Svensson
Solringsvägen 24
291 51 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-22 81 73
 

AUGUSTI: 

Bengt Albinsson informerade att Korvgrillning i Horna är planerad till onsdagen 25/8 kl 18.30. Beslöt att också denna aktivitet tas som en utåtriktad aktivitet från Samorganisationen, Anders Thell medverkar.

 

Samorganisationen ska bjuda pensionärerna på Fjällbacka på kafe den 28 augusti kl 14.00 - 16.00, Marianne Eriksson medverkar.

 

I övrigt så uttalade föreningarna att eftersom det inte finns affärer eller liknande samlingsställe inom våra föreningars verksamhetsområde så kan vi ställa upp och vara behjälpliga i de aktiviteter som görs i centrala Kristianstad.

 

Föreningarna kan också tänka sig att dela ut t.ex. flygblad osv. inom resp. förenings område, med dagsaktuella frågor som kommer upp i samband med valrörelsen. 

 
 
Sidan uppdaterades senast: 2010-08-11 13:17