Visa:

Motion ang vinstutdelningsbegränsning för företag som bedriver skola, vård och omsorg

2012-10-17
Under de två senaste decennierna har den svenska skattefinansierade välfärden genomgått en ...

Återupprätta tron på det solidariska samhället

2012-10-17
I en tid av globalisering, individualisering och en allt radikalare kapitalism utmanas de ...

Tandvårdslagen ska ingå i hälso- och sjukvårdslagen.

2012-10-17
Dagens tandvårdsreform är nu så komplicerad att inte ens alla tandvårdens professionella känner ...

Afghanistan

2012-10-17
Vad skall vi vänta på? Kriget i Afghanistan är nu mer än 10 årigt, svensk resa under dessa år är ...

Tandvårdsförsäkring

2012-10-17
Det är många som inte har råd att gå till tandläkaren på grund av att kostnaderna är stora. De får ...

Säg nej till krigssamarbete!

2012-10-17
Återigen övar svensk krigsmakt och NATO i Norrbotten. Övningarna skall leda  till samordnade ...

En utbildning för jämlikhet och livslångt lärande

2012-10-17
Klasskillnader kan ta sig många uttryck och utbildningsbakgrund är idag en av de allra tydligaste ...

Upphandling – till vilket pris?

2012-10-17
Borgarna säljer ut våra gemensamma egendomar i ett rasande tempo för att överföra vinster till det ...

Återupprätta det livslånga lärandet!

2012-10-17
Efter några års grov misshandel av det svenska utbildningsväsendet utgår vi ifrån att ...

Utmaningsrätten hör inte hemma i ett socialdemokratiskt samhälle

2012-10-17
I ett flertal kommuner har man valt att införa utmaningsrätten eller utmanarrätten, som den också ...