Visa:

Kommunala handlingsprogrammet

2014-04-23
Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog ...

Operation ”Stoppa spöket”

2014-04-14
Kvarlämnade och tappade fiskenät utgör ett stort problem för många olika sorters fiskar i ...

Kemikaliesanera Kristianstad!

2014-04-14
Ett av Sveriges nationella miljömål är en ”giftfri miljö” och det handlar om att miljön ska vara ...

Tillgång till återvinningsstation i Arkelstorp

2014-04-14
Till kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson I Kristianstads kommun finns ungefär 50 st ...

Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

2014-03-07
    Socialdemokraterna i Kristianstad     Motion 2014-03-07     ...

Justera årbudget 2013 med aktiva återgärder för fler i jobb

2012-11-19
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad fastställdes budget inför 2013. Socialdemokratiska ...

Förvaltningsövergripande plan med fokus på framtiden

2012-11-14
Socialdemokraterna i Kristianstad vill nu rikta fokus på att det i vår kommun liksom i de flesta ...

Utveckla pedagogiken med biosfärområdet

2012-06-11
Utveckla pedagogiken med biosfärområdet – Kristianstads Vattenrike - som utgångspunkt I ...