Arbetslösheten bland unga är oacceptabel

Den socialdemokratiska partikongressen är nu avklarad och många av de frågor som är otroligt viktiga för ett väl fungerande samhälle  kommer att forma det partiprogram som vi socialdemokrater vill forma Sverige efter.

Sverige har idag en ungdomsarbetslöshet som ligger på  25 %generellt,  en oacceptabel siffra. Socialdemokraterna , det riktiga arbetarepartiet vet att allt hänger ihop med jobben, ju fler som arbetar och bidrar med skatteintäkter och  gemenskap desto bättre mår samhälle och människor.

Det är glädjande att en enig  kongress beslutade att ingen ungdom ska gå arbetslös mer än 90 dagar, helt i linje med SSU förslag.

Att arbeta för att få in unga i arbete innebär en samhällsinvestering. Det innebär att skapa en framtidstro där politiken ger verktygen så att unga kan skapa sig en identitet. Att vi motverkar utanförskap och där också minska den misstro och förakt som uppstår när samhället splittras. För krisen är inte över. Oavsett om det ekonomiska läget ser bättre ut så är krisen är inte över förrän arbetslösheten har sjunkit. Att motverka arbetslöshet är ett samhällsansvar som socialdemokratin alltid tagit och som nu har förstärkts på partikongressen genom att anta 90 dagars gränsen.

Nu när partikongressen är klar kommer vi, Socialdemokraterna, Sveriges Arbetareparti att jobba för att få privilegiet att leda Sverige på den väg som Sverige är värdigt. Ett land med en skola som sätter sitt intresse i elevens lärande och utveckling istället för intresset i vinstuttag. Ett land med en sjukvård som vårdar och bryr sig om patienten och inte kundens ekonomiska fördelar för verksamheten.

Ett land med ledordet Framåt och vi citerar Stefan Lövfen” När  du är som svagast ska samhället vara som starkast”  Ett land där vi har en vision om framtiden

 

Therese Sturesson(S)

Jessi Norén(S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-11 10:23