Remissförslag för nytt partiprogram

Socialdemokraternas partikongress i april 2013 ska anta ett nytt partiprogram. I
början av året sände partiets programkommission ut ett diskussionsmaterial om
partiets idéer och långsiktiga politiska ställningstaganden.

Arbetarrörelsens enskilda medlemmar och organisationer inbjuds att senast den 14 december ge sina synpunkter på förslaget.

. Läs mer...

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-13 09:23