FÖR EN ÖPPEN FOLKKYRKA MED FRAMTIDSTRO

 

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka.
Som landets största ideella organisation med nära 7 miljoner medlemmar och över 20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen runt om i Sverige. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Socialdemokraterna fortsätter att bidra med sina idéer och sitt engagemang till Svenska kyrkan genom de tusentals medlemmar som är förtroendevalda i församlingar, stift och kyrkomöte. I ett Sverige där klyftorna mellan befolkningsgrupper och landsändar växer, vill vi peka på vägar framåt. Tillsammans med andra goda krafter kan Svenska kyrkan bidra till utveckling och trygghet – ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro!

I detta manifest inför kyrkovalet 2013 lyfter Socialdemokraterna fram tolv viktiga punkter för att Svenska kyrkan ska nå framgång som öppen folkkyrka på 2010-talet.

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum

1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!

3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde

4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!

5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!

6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna

7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!

8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!

11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!

12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

 

Detta kyrkovalsmanifest är antaget av Socialdemokraternas partistyrelse den 1 oktober 2012.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-19 12:02