Rekommenderat

Nej till LOV på särskilt boende

Socialdemokraterna i Kungsbacka anser inte att LOV (lagen om valfrihetssystem) på särskilt boende skall genomföras i Kungsbacka kommun. Socialdemokraterna anser att den utredning som är framtagen och som nämnden för Vård & Omsorg tagit del av, talar...

Senaste numret av Språkröret

  Nu finns medlemstidningen Nr 4 2016 att ladda ner

Handlingsprogram 2014-2018

Ladda ner handlingsprogram  2014-1018

Följ oss på Facebook

  Nu kan du följa våra aktiviteter i Kungsbacka på Facebook. Välkommen!