Rekommenderat

Miss Kay tillbaka i Orissa

Välkomna till Löftadalens folkhögskola Måndag 28 april

Senaste numret av Språkröret

  Nu finns Språkröret Nr 2 2014 att hämta klicka här

Vårt remissvar Kungsbacka Torg

I Kungsbackaposten idag den 15 ferbruari redovisar man partiernas syn på utformningen av Kungsbacka Torg.Det har gjorts en utvärdering av hur Torget blev kopplat till de direktiv som fanns om hur torget skulle byggas om.Denna utvärdering är utsänd...

Ny väg Onsala

Debatten i massmedia angående Onsalavägen handlar nästan uteslutande om de negativa konsekvenserna med en ny väg. Motståndarnas argument mot ny Onsalaväg får stort utrymme. De positiva effekterna nämns sällan. Socialdemokratern i Kungsbacka är...

Följ oss på Facebook

  Nu kan du följa våra aktiviteter i Kungsbacka på Facebook. Välkommen!