En tågstation i Åsa blir äntligen verklighet

 


Äntligen! Får Åsa en tågstation. Det har Löftadalens S-förening haft i sitt handlingsprogram länge. Vi är glada över att det nu blir verklighet. Med ett antal turer på morgonen och eftermiddagen blir det en börja på att möjligheterna att snabbt och smidigt ta sig inom kommunen och till Göteborg. Med tanke på miljön är det också väldigt positivt. Mindre utsläpp och besparing av resurser.

 

Utveckling och förbättring av kollektivtrafiken i kommunen är något vi måste ständigt arbeta med. För att locka fler att ställa bilen och ta kollektiva transportmedel vid alla tillfällen där det är möjligt. Därför hoppas vi att projektering och byggnation går smidigt så vi får en station så fort som möjligt. Speciellt nu när det finns förslag på trängselskatt i Göteborg. Då fler mer eller mindre känner sig tvingade att ställa bilen och åka kollektivt.


/
Britt Tönnberg, (S)-ledamot i Nämnden för Miljö och Hälsoskydd

 

Vid arbetarkommunens medlemsmöte 20161215 antogs en motion om fler tågstopp i Åsa.
Motionen var ställd till distriktskongressen i Halland våren 2017

Du kan läsa motionen här