Kommunalt Självstyrande Skola

Angående beslut i Nämnden för För- och Grundskola i Kungsbacka 

Sedan 2007 har projektet med Kommunalt självstyrande skola (KSS) varit en mycket betydelsefull del av kommunens skolverksamhet.

Det har betytt större rörelsefrihet, mer inflytande av föräldrar och elever och ett stort engagemang av lärare och annan personal.

Detta har pågått och visat goda resultat både i fortsatta pedagogiska metoder och en god samarbetsanda. Socialdemokraterna har på tidigt stadium med en motion och på annat sätt visat vårt stöd till de kommunalt fristående skolorna.

De tre skolorna Frillesås, Malevik och Åsa gårdskola har visat under åren en utveckling av god pedagogisk organisation och god ekonomi.

Beslutsvägarna har varit korta och verksamheten i skolorna har präglats av god anda.

Utredningen som Preera gjort visar också att om denna organisation splittras "går en kultur som utvecklas" inte att bevara.

Alternativet att KSS enheterna bildar en egen pedagogisk enhet ger en möjlighet att fortsätta det arbete som pågått och fortsätta att utvecklas.

Kvalitetskommun, Sveriges bästa skolkommun, valfrihet, bra utbildning, är några ledord i kommunens politiska majoritets förklaring.

Är det kvalité att avveckla en fungerande organisation som KSS?

Är det valfrihet att strypa idéer som utvecklas av KSS?

Är det bästa skolkommun om man inte tar hänsyn till föräldrar, lärare och elever som vill behålla sina KSS skolor?

Logiken att inrätta nya verksamhetsområden i stället för att ta vara på nuvarande indelning känns främmande och onödigt.

Med anledning av ovanstående och vetskapen om det engagemang som finns i KSS organisationen föreslog vi socialdemokrater att nämnden skulle besluta om egen sammanhållen KSS enhet.

 

Kungsbacka 2013-03-21

Socialdemokraterna

Maj-Britt Rane Andersson

vice ordförande i Nämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-22 17:55