Ny väg Onsala

Debatten i massmedia angående Onsalavägen handlar nästan uteslutande om de negativa konsekvenserna med en ny väg.

Motståndarnas argument mot ny Onsalaväg får stort utrymme.

De positiva effekterna nämns sällan.

Socialdemokratern i Kungsbacka är positiva till ny väg.

Vid valet 2010 skrev vi så här i vårt kommunala handlingsprogram.

 

Vägnätet

När det gäller vägnätet är det viktigt att byggandet av Onsalavägen snarast kommer igång. Andra behövliga vägar är Hedeleden. Miljövänliga transporter och fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel vill vi också prioritera. Vid nybyggnation skall man ta stor hänsyn till bullerstörningar.

Trafiksäkerheten bör ökas framför och runt skolorna och när det gäller barnens väg till och från skolan.Sidan uppdaterades senast: 2014-02-14 11:42