Rapport från Nämnden för Individ och Familjeomsorg

Rapport från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ansvar att arbeta för att alla kommuninvånare ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Sedan den 1 januari 2016 är Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg en förvaltning. Detta då många kommuninvånare som får stöd av Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg, IFO, behöver ha kontakt med båda förvaltningarna. Genom att erbjuda en väg in och samordna stödet blir det än mer tryggt och rättssäkert för invånarna.

Då Kungsbacka under senaste åren tagit emot förhållandevis många ensamkommande flyktingbarn, är detta en stor del av nämndens arbete. Nämnden ansvarar för att ta emot barnen, ordnar boende och annan omsorg.

För närvarande söker man inom förvaltningen efter socionomer vilket är en nationell bristvara. Tyvärr innebär detta att kommunerna ”bjuder över” varandra i sin iver att locka socionomer till verksamheten. Detta är ju alltid bra för den enskilde socionomen, men bidrar tyvärr till ökade kostnader för förvaltningen.

Elisabeth Lyckevall (S)
Rasmus Petrusson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-10 10:26