Vårt remissvar Kungsbacka Torg

I Kungsbackaposten idag den 15 ferbruari redovisar man partiernas syn på utformningen av Kungsbacka Torg.
Det har gjorts en utvärdering av hur Torget blev kopplat till de direktiv som fanns om hur torget skulle byggas om.
Denna utvärdering är utsänd till partierna på remiss som skall besvaras senast 17 febr.

Vårt (S) svar kommenteras inte.

Du har möjliget att ladda ner och läsa hela vårt svar med hjälp av länken nedan

Remissvar Kungsbacka Torg