Bygg nya Onsalavägen för en bättre trafiksituation i Onsala

Ända sedan 1950-talet har den nya onsalavägen diskuterats och ett vägreservat funnits.
Ett antal vägutredningar och arbetsplaner för vägdragningen har gjorts från 1955.
Olika sträckningar inom vägreservatet har studerats för den bästa lösningen. Statliga medel för byggandet fanns med i den förra infrastrukturplanen 2004-2015. Det skall också noteras att vi genom den nya vägen får en bra förbindelse till Mariedal, ett område som håller på att utvecklas.
Kommunen tar över ansvaret för drift och underhåll av gamla onsalavägen enligt beslut från 2009.
Vägen kommer att vara en lokal väg, inte för genomfart, samt en utmärkt väg för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik.
Socialdemokraterna har varit och är positiva till den nya onsalavägen. Alla utredningar de senaste åren vi studerat har gett underlag för denna bedömning. En ny väg för alltid med sig ingrepp i naturen och det är viktigt att ta alla möjliga hänsyn. Att bygga om den gamla vägen är inte möjligt med hänsyn till näraliggande fastigheter, vad gäller bl a buller och säkerhet. Ingen har kunnat hitta acceptabla lösningar.
Kommunen måste omedelbart aktivt verka för att delen Forsbäck-E6 kommer in i den statliga planeringen. Det är fråga om konkreta förslag som även innefattar lösningar för bebyggelse och verksamhetsområden för företag i anslutning till E6an. Utan denna aktivitet får vi vänta länge på ett färdigställande av väg 940 ut till E6.

Alf Olofsson
Ordf. Socialdemokraterna i Kungsbacka

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 22:52