Medlemstidningen Språkröret

Språkröret är Kungsbacka Arbetarekommuns medlemstidning som kommer ut med minst 6 nr per år.

Ansvarig utgivare: Alf Olofsson

E-post: alf.olofsson@swipnet.se

Tel: 0300-13880,  070 5202221

E-post: sprakroret.kbasoc@gmail.com

Här kan du ladda ner Språkröret:
Nr 5 2016
Nr 4 2016
Nr 3 2016
Nr 2 2016
Nr 1 2016

Nr6 2015
Nr 5 2015
Nr 4 2015

Nr 3 2015

Nr 2 2015

Nr 1 2015 

Nr 1 2014

Nr 2 2014

Nr 4 2014

Nr 5 2014

Nr 6 2014 

Nr 7 2014  Obs fel i tidningen första sida detta är nr 7

Nr 7 2013

Nr 5 2013

Nr 3 2013

Nr 2 2013

Nr 1 2013

Nr 6 2012

Nr 5 2012

Nr 4 2012

Nr 3 2012

Nr 2 2012

Nr 1 2012

För att kunna läsa tidningen, visa, skriva ut och samarbeta med PDF-filer behöver du Adobe Reader som du kan hämta kostnadsfritt på Adobes hemsida: