Välkommen till Fjärås socialdemokratiska förening

Ordförande: Ingemar Ingemarsson
E-post: ingemar.ingmarsson@kungsbacka.mail.telia.com
Tel: 0300-54 43 52