Välkommen till Kungsbacka socialdemokratiska kvinnoklubb

Ordförande: Maj-Britt Rane-Andersson
E-post: tore.andersson@mbox344.swipnet.se
Mobil: 0706-36 94 72
Tel: 0300-255 85

Vice ordförande Eva Borg
Kassör Elisabeth Lyckevall
Sekreterare Birgitta Tingdal
Ledamot Ann Christine Eliasson
Ersättare Olga Augustsson och Maud Lanne