Välkommen till Särö-Vallda socialdemokratiska förening

Ordförande: Maj-Britt Rane-Andersson
E-post: tore.andersson@mbox344.swipnet.se
Mobil: 0706-36 94 72
Tel: 0300-255 85

Kassör Kristina Mårtensson
Sekreterare Maj-Britt Rane Andersson
Ledamöter Stig Widholm och Stig Wiklund
Ersättare Elisabeth Lyckevall och Fabian Gassilewski