Läsarserie: (s)-röster

Här kan du läsa intervjuer och berättelser med olika socialdemokratiska profiler  i Landskrona. I vår tidning S-rösten har vi under hösten lyft fram olika medlemmar som berättar varför de blev medlemmar i det Socialdemokratiska partiet och vi har också påbörjat en intervju med våra socialdemokratiska gruppledare i de kommunala nämnderna för att de ska få en möjlighet att ge sin bild på hur det politiska arbetet har varit under mandatperioden i opposition.


Christer Nilsson - gruppledare i tekniska nämnden

Vad är de största skillnaderna mellan
(S) och den borgerliga treklövern?
-  Att nämnden i praktiken drivs av våra frågor.
Treklövern har egentligen ingen riktig uppfattning
om någonting i nämnden, det som tas upp på
dagordningen är ofta förslag från oss eller
kommunens tjänstemän.

Läs hela intervjun här


 

Jonas Esbjörnsson - gruppledare i Vuxennämnden

 

Hur länge har du haft förtroendeuppdrag?
Sedan efter valet 2007. Hade en period där jag var aktiv i SSU 92-94 sen engagerade jag mig igen i Landskrona efter en vända i Helsingborg i början på 2000-talet.

När gick du med i Socialdemokraterna?
1991 gick jag med i Socialdemokraterna precis när jag börjat gymnasiet, och innan dess var det unga örnar

Läs hela intervjun här


 

Gulli Mattsson - gruppledare i Räddningsnämnden

 

Något du minns särskilt från mandatperioden?
När vi köpte in stegbilen och vi fick åka på en provtur 

Vilken tror du blir den viktigaste frågan i valrörelsen?
Den viktigaste frågan i valrörelsen är allas rätt till arbete.

Läs hela intervjun här


Därför blev jag Socialdemokrat

 

Ingrid Bengtsson 

Jag har flera gånger funderat över varför jag just nu – vid 55-års ålder – börjat engagera mig i politiken!? Efter lite eftertanke har jag funnit svaret!

På både mödernet och fädernet har jag en gedigen socialdemokratisk bakgrund. (Förutom en storbonde...

Läs hela artikeln här


Bosse Fridh

Det politiska intresset väcktes under Vietnamkriget då jag blev aktiv FNL:are. Det fortsatte med fackligt engagemang i Metall på Kockums i Malmö, arbete i kontaktkommité för Hyresgästföreningen i mitt bostadsområde och Malmövänstern.

Läs hela artikeln här


Jasna Zubic

Susie Fridh

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-06 13:22