Studier

Kunskap är makt!
 
Studier har alltid haft en betydelsefull och central roll för socialdemokraterna. Alla våra kurser är gratis för dig som är medlem i socialdemokraterna, detta är en av fördelarna med att vara medlem i partiet.

Studier är dessutom en viktig del för att lära sig mer om socialdemokratin, utveckla sin förmåga att skriva och tala och bredda sin kunskap i olika politiska frågor eller kring vår organisation.

Studier i partiet är också ett sätt att träffa medlemmar ur andra s-föreningar som man kanske inte kommer i kontakt med annars. Studier är bra både ur kunskapshänsyn och ur ett socialt perspektiv. 

För mer information kontakta expeditionen.

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-02 14:13