Vårt parti

Vi socialdemokrater tror på människan. Vi tror att varje människa vill följa sina drömmar. Det som skiljer oss åt från andra politiska partier är synen på hur samhället kan och bör hjälpa till – vi tror att samhällets uppgift är att ge barn, kvinnor och män det stöd som de behöver för att nå sitt goda liv. Den politiska högern säger ofta: samhället står i vägen för människan. Så säger bara de som inte inser att vi människor är olika. Så säger bara de som inte är beredda att ge alla en chans. Kvinnor och män föds och lever med olika förutsättningar. Vissa är starka, andra är rika, ytterligare några är duktiga på att spela fotboll, andra har lätt för sig i skolan. Vilka mål vi människor sätter upp för våra liv, det har politiker inte med att göra. Men en sak ser vi socialdemokrater som en politisk uppgift – att alla människor, oavsett talang eller ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att förverkliga sitt goda liv. Ett gott samhälle är ett samhälle som ger människor en chans – och sen en chans till. Möjligheter måste användas aktivt för att förverkligas och ge resultat. Bara så tjänar vi väljarnas förtroende.