Fördjupat samarbete mellan S, Mp och V i Lerum

 

Idag lördagen den 26/1 har S, Mp och V haft årets första arbetsmöte för en gemensam budgetskrivning till kommunfullmäktige. Partierna har en djup samsyn i avgörande frågor för Lerums framtid. Vi är av uppfattningen att det nu krävs en särskild satsning på ett starkt samarbete när bristerna i alliansens politik och den svaga styrningen av kommunens verksamhet blir allt tydligare. Vår bedömning är att det är hög tid att Lerumsborna får ta del av vilken politik som faktiskt genomförs och vilka konsekvenser detta får för vår gemensamma framtid samt tydliggöra det starka alternativ som oppositionen idag utgör.

 

Arbetet kommer att mynna ut i det gemensamma alternativ till majoritetens budgetförslag som kommer att läggas i juni. Ett antal avgörande frågor för Lerums framtid kommer att hamna i fokus. Till skillnad från den spretiga allianspolitiken tar denna treenighet nu ett helhetsgrepp.

 

Vi är helt överens att Lerum behöver en ny politik!

 

För våra respektiva partiföreningar:

 

René Jeryd                          S     0302-41407             

Jochen Schützdeller            Mp   0302-13436

Rose-Marie Jansson            V    0302-34503

2008-01-27 15:30