GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Ännu ett år lider mot sitt slut och vi kan glädja oss åt lite julledigt men även att det nu är mindre än två år till nästa val. Men redan nästa år är det både EU val och kyrkoval.

Nästa år är det förutom EU valet och kyrkovalet fokus på medlemsvärning. Alla goda krafter behövs för att vi skall vinna tillbaka makten på riksplanet och ta makten i kommunen vid nästa val!

Alla medlemmar och sympatisörer önskas en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tar nu julledigt och börjar den 12:e januari med nämndgruppsmöte. Aktuell information om alla våra kommande möten hittar du genom att klicka på "Kalender" i den svarta listen ovan.

Styrelsen

2008-12-09 06:30