Leader projektet

Åsa Bruto (s), 2:e vice ordförande VUN samhällets utveckling, rapporterar från uppstartsmöte för Leader projektet.

Mötet hölls på Nääs Fabriker. Det var stor uppslutning av företagare och föreningsföreträdare.
 
Lite praktisk data att ta till sig och sprida är:
  • Kommunens samordnare (handläggare) som man kan kontakta heter Åsa Qvist. Hennes arbetsuppgifter förutom Eu- projektet som numera har namnet Göteborgs Insjörike är näringslivs och turismfrågor.
  • Hon är behjälplig med information och projektansökningar. Sedan skall ansökan skickas till Martin Dahl som är anställd projektledare. 
     
  • Det första ansökningstillfället är 1 april och beslut kommer att tas i den sk LAG-gruppen och därefter säger Länsstyrelsen sitt.
     
  • De första projekten kan alltså startas upp under sommaren. En hemsida kommer att byggas under mars månad men tillsvidare finns info att hämta på kommunens hemsida under näringsliv.
Åsa svarar gärna på frågor om någon undrar över något, e-post: asa.bruto@lerum.se
 
Mer information finns också på Lerums kommuns hemsida.
2009-02-27 11:00