Målsättningar och Viljeinriktning inför 2009 - 2010

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNING INFÖR 2009 - 2010

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Lerum

Läs hela vårt förslag genom att klicka här!

2007-12-06 09:00