Medlemsmöte den 2:e juni

Vårens sista medlemsmöte avhölls i stekande värme i Villa Pomona.

Bland annat presenterades vårt förslag till Budget 2009 och några intressanta studiecirklar presenterades.

Dessutom valdes Olle Adolfsson till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och till vice ordförande i planberedningen. Olle valdes in då Renée Jeryd fått avsäga sig dessa uppdrag eftersom hon blivit riksdagsledamot. Olle har tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen och till denna posten valdes Dennis Jeryd.

Efter att själva mötet var avslutat så gick vi ut i trädgården och grillade korv och gick poängpromenad.

2008-06-02 22:15