Nominering till regionstyrelsen

Roland Andersson

Nominering till ordförande/vice ordförande i regionstyrelsen Västra Götalandsregionen inför nästa mandatperiod!

 

Roland Andersson ordförande för regionstyrelsen i Västra Götaland har meddelat att han inte kandiderar till ordförande för regionstyrelsen inför 2010 års val. Det innebär att en ny person i stället för Roland Andersson ska utses.

Nomineringstid:

20 augusti – 24 september

Nomineringsrätt och tidsplan:

Arbetarekommunerna skickar in sina nomineringar till partidistriktet senast den 24 september. Nomineringarna skickas till mikael.andersson@norraalvsborg.sap.se eller till SAP, Sågaregatan 6, 461 32 Trollhättan. Frågor kan ställas till Mikael Andersson, SAP Norra Älvsborg 070 – 54 32 717

Förutom arbetarekommunerna har alla medlemmar rätt att nominera kandidater.

Lerums Arbetarekommun kommer att göra sin nominering på styrelsen den 14 september.

Respektive partidistrikt förordar en kandidat samt redovisar övriga inkomna förslag.

Partidistriktet styrelse sammanträder den 27 september och fastställer vår nominering.

Styrelsen för S i Väst sammanträder den 28 september. Styrelsen behandlar nomineringar och fastställer förslag till kandidat. Beslut fattas av representantskapet vid möte i Trollhättan den 17 oktober.

2009-08-18 14:25