Studiecirkel: Sverigedemokraterna - ett parti som andra?

ABF och tidskriften Expo har tagit fram studiematerialet till vår nya studiecirkel som kommer att hållas till hösten. Titeln är: Sverigedemokraterna - ett parti som andra?

Materialet är en tidning och tar upp fem teman:

  • Det nya Sverige
  • Från bomberjackor till folkvalda
  • Låt Sverige förbli Sverige
  • Den nya folkrörelsen
  • Det bruna Eruropa.

ABF

Man läser ett tema och diskuterar utifrån det.

Tanken är att vi ska lära oss vilka idéer de står och hur vi ska kunna bemöta dem inför valrörelsen så de inte växer sig starkare.

Sista anmälningsdag är 15 september. Studiecirkeln kommer att äga rum varannan onsdag med start den 17 september.

Anmäl dig till studieorganisatören Carina Malmer på e-post: carina.malmer@vgregion.se

 

Fler studiecirklar...

Under hösten kommer också en studiecirkel hållas för ledamöter i nämnder och styrelserom om hur vi blir bättre på att följa upp mål.

Har du tips och önskemål om andra studiecirklar så hör av dig till studieorganisatören.

2008-06-03 14:56