Mindre barngrupper och nya förskolor

Efter många år av borgerligt sparande på förskolan så har vi alltför stora barngrupper. Vissa grupper har upp emot 40 barn och det är något vi vill ändra på. Vi skall ha färre barn i barngrupperna och dessutom behöver det byggas fler förskolor. Vi satsar på förskolan varje år och inte bara ett valår.

Vi lovar att under den kommande mandatperioden:

  • Kommer vi att se till att det inte finns någon förskola som har barngrupper med mer än 15 barn och det är ännu färre barn i grupperna för de minsta åldrarna.
  • Det skall vara max 5 barn per anställd.
  • Bygger vi nya förskolor i Gråbo, Stenkullen och Norra Hallsås.
  • Finns det tillgång till barnomsorg även på kvällar och nätter.
  • Sänks avgifterna på förskola och barnomsorg och vårdnadsbidraget avskaffas. Maxtaxan sänks – 360kr/månad för ett barn och 600kr/månad för två barn.
  • Utökas rätten till förskola för barn till föräldrar som är arbetslösa till 30 timmar per vecka från dagens 15 timmar.