Ökade resurser och mer personal i skolan

Lerum har många fantastiska lärare som trots minskade resurser lyckas bra med eleverna. Tyvärr visar undersökningar att det finns många elever som inte mår bra. Det beror bland annat på att Lerum ligger bland de kommuner i Sverige som har lägst lärartäthet. Detta är en följd av alltför många år av borgerligt sparande på skolan. Nu är det dags att vända på detta! Antingen får Lerums skolor fortsatt minskande resurser och kanske Sveriges lägsta lärartäthet eller så röstar Lerumsborna fram en Socialdemokratiskt ledd rödgrön majoritet så att vi kan få betydligt mer personal i skolan vilket skall leda oss till att ha Sveriges bästa skola.

Vi lovar att under den kommande mandatperioden:

  • Kommer det inte ske några nya besparingar för skolan - nu är det dags för arbetsro!
  • Minska klasserna.
  • Öka personaltätheten i första hand till samma nivå som övriga förortskommuner.
  • Arbeta för att Lerum skall få Sverige bästa skolor och att alla elever är godkända när de går ut grundskolan och gymnasiet.
  • Avskaffa elevpengsystemet och ge pengar efter behov.
  • Se till att det finns trygga gång- och cykelvägar till alla skolor. Frukost och mellanmål serveras för att lyfta studieresultat och välmående, skolvärdar ger vuxenkontakt och stöd utanför klassrummet.
  • Säga nej till vinstdrivande och religiösa fristående skolor som annars riskerar att vi får stänga våra kommunala skolor.
  • Höja bidragen till studieförbunden och Komvux.