Hur trivs du i din del av kommunen?

I valrörelsen 2014 har Socialdemokraterna i Lerum prövat ett nytt grepp i valkampanjandet. Under rubriken ”Hur trivs du i din del av kommunen” så har vi stället ett antal frågor till medborgarna i Lerums kommun. Frågorna har ställts i form av en broschyr som delats ut både på torgmöten och i direkt i brevlådorna i utvalda områden samt som ett digitalt formulär på hemsidan.

Frågorna har varit:

  • Hur är kommunikationerna hit och dit? Hur fungerar cykelvägar, bilvägar och bussförbindelser?
  • Är din del av kommunen en bra plats för barn och ungdomar?
  • Känner du dig trygg och säker i din del av kommunen?
  • Tycker du att din del av kommunen generellt får tillräckligt med service och uppmärksamhet?
  • Har du tankar och idéer kring hur din del av kommunen kan utvecklas?

 

”Vi ville vända lite på valrörelsen och istället för att gå ut till invånarna och tala om att detta vill vi göra, så ville vi höra vad de som bor i Lerums kommun tycker ska förbättras och förändras i sin del av kommunen”, säger Dennis Jeryd, Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lerum.

Med bara några dagar kvar till valdagen så kan vi konstatera att det har varit ett oerhört stort gensvar. Vi har hittills fått in nästan 500 svar och vi kommer att invänta valdagen innan vi sammanställer svaren. Men redan nu kan vi säga att de som svarat känner sig trygga men att man är mindre nöjd med kommunikationer och uppmärksamhet ju längre bort man är från Lerums centrum.

Många av förslagen handlar om bättre kollektivtrafik, fler cykelvägar och tryggare promenadstråk med fler trottoarer. Fler fritidsgårdar med längre öppettider, fler och bättre skötta lekplatser, färre barn i förskolan och gratis kollektivtrafik både för barn, ungdomar och pensionärer är också synpunkter som kommit in. Satsningar på kultur i olika former samt fritidsaktiviteter och föreningar är också vanligt förekommande.

När det gäller trygghet önskar man mer och synligare poliser.

Genomgående för kommundelarna är att man tycker att Lerum tar för stor del och det har kommit in många synpunkter på skötseln av offentliga ytor som rabatter och gräsmattor.

Bland önskemålen finns äldreboende i de mindre kommundelarna, bättre turistinfo samt fler lägenheter och framför allt hyresrätter.

Vi inväntar nu de sista synpunkterna och kommer sedan att sammanställa förslagen.

Många av förslagen finns redan i vårt Framtidskontrakt, vårt kommunala handlingsprogram och i vår budget för 2015 men vi har också avsatt 3,5 miljoner kronor i vår budget för att förverkliga de förslag som kommit in så nu hoppas vi bara att Lerumsborna röstar på oss på söndag så att vi kan förverkliga förslagen.

Detta brukar kallas för medborgarbudget och är inget nytt men däremot ett nytt grepp för Lerums kommun. Vi ville visa att vi menar allvar när vi säger att vi vill prioritera en bättre medborgardialog därför gjorde vi detta. Och för att understryka att vi menar allvar så har vi också avsatt pengar i budgeten för att kunna förverkliga förslagen.

Du kan fortfarande lämna dina synpunkter på vad som behöver förbättras och förändras i just din kommundel.