Budget 2010

BUDGET 2010 - Sammanfattning och förklaring

Målsättningar och Viljeinriktningar för de Rödgröna i Lerum - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna

Lerum behöver en ny politisk färdriktning.
Vi vill ha förändring!

 

BARN OCH UNGA

Vi investerar 30 miljoner kronor på mindre barngrupper i förskolan och högre vuxentäthet i grundskola och gymnasium.

 

Vi vill stoppa försämringen av kvalitén i skolan. Antalet elever i grundskolan sjunker något under de kommande åren men efter det så ökar antalet igen. Att i det läget fortsätta nerdragningarna inom skolan och säga upp personal för att sedan behöva anställa dem igen är bara slöseri med pengar och riskerar framtiden för våra barn.

Barngrupperna i förskolan blir bara större och större och det vill vi också motverka, därför vill vi anställa mer personal inom förskolan och bygga fler förskolor.

ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA

Vi investerar 15 miljoner kronor på kvalitetssäkring av äldreomsorgen och att ingen ska behöva äta sin mat i ensamhet.

Det blir volymökningar inom äldreomsorgen men också inom t.ex. LSS nästa år i Lerum och förvaltningen räknar i sin budget inte med full kostnadstäckning för detta. Vilket kommer att innebära personalneddragningar och försämrad kvalité, det ställer vi inte upp på.

Vi vill heller inte att äldre och funktionsnedsatta skall behöva äta i ensamhet. Istället för att köra ut plastförpackad mat till de äldre så vill vi erbjuda dem möjlighet att komma och äta på våra äldreboenden.

UNGA I ARBETE

Vi investerar 5 miljoner kronor för att flera ungdomar skall få ett jobb.

Ungdomsarbetslösheten ökar även i Lerum (vi ser mer än en fördubbling jämfört med för ett år sedan) detta måste vi försöka motverka så mycket som möjligt.

KLIMATET

Vi investerar 1 miljon kronor i våra studieförbund och kommunens energirådgivning för satsningar på utbildning och rådgivning i klimatfrågor.

Även i kristider så måste vi fortsätta arbetet att ställa om till ett energisnålt och ekologiskt samhälle.

Vi investerar 2 miljoner kronor på att göra kollektivresandet bättre och billigare för barn, ungdomar och funktionshindrade i alla åldrar.

Vårt mål är avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar inom Lerums kommun Det är viktigt att vi så tidigt som möjligt lär våra barn åka kollektivt. Vi vill även öka turtätheten på kollektivtrafiken.

SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE

Vi ser till att det byggs hyresbostäder med rimliga hyror på kommunens egen mark.

Det behövs betydligt fler hyresrätter i Lerum, både för våra unga men även för de som behöver sälja villan och byta boende. Vi tror att det går att bygga billiga hyresbostäder om kommunen ställer upp med mark.


Vi ser till att det skapas Kulturhus och andra liknande träffpunkter i alla kommundelar för gemenskap mellan människor i olika åldrar.

Vi ser till att skapa en jämställd budget där resurser fördelas rättvist mellan könen. 

DETTA TÄNKER VI TA ITU MED OMEDELBART:

Bygga förskolor så att vi har plats för alla barn i grupper som är på maximalt 15 barn.

För att kunna minska barngrupperna behöver vi både mer personal men också fler förskolor.

Se till att all nybyggnation i kommunen blir energieffektiv.

Se till att alla kommunala byggnader har förnyelsebara och snåla energilösningar.

Stoppa planeringen och byggandet av centrumavfarten från E20. 

Vi tycker det är slöseri med både pengar och miljö att bygga en ny motorvägsavfart i Lerum. Istället vill vi investera både i fler förskolor och ett nytt äldreboende i Gråbo.

Prioritera ekologiskt, rättvisemärkt och klimatsmart när det gäller mat på äldreboenden och skolor.

Utgifter

Förskolor

15 miljoner

Grundskolor och gymnasium

15 miljoner

Äldreomsorg

15 miljoner

Kollektivtrafik

2 miljoner

Studieförbund och information

1 miljon

Unga i arbete

5 miljoner

Pris- och lönekostnadsökningar

8 miljoner

SUMMA

61 miljoner

Finansiering

Återställande av skattesatsen till 2006 års nivå
(20 öre)

15 miljoner

0,6% högre nettokostnadsandel
(ger 99,4% = 10 miljoner i resultat)

10 miljoner

Inget omstruktureringspaket

16 miljoner

Lägre avsättning till pensioner

20 miljoner

SUMMA

61 miljoner

 

En återställande av skattesatsen till 2006 års nivå gör att en normalinkomsttagare i Lerum får betala c:a 40 kr mer i skatt per månad vilket motsvarar t.ex. en 2/3 dels Pizza.

Kostnaden för att säga upp personal i förtid beräknar förvaltningen till 16 miljoner kronor och eftersom vi investerar pengar för att inte säga upp personal så behöver vi inte denna utgift.

Lerum, som en av få kommuner i landet, sätter av pengar för framtida pensionsutbetalningar detta har vi varit överens om. Eftersom en kommun inte får spara pengar från år till år så tänker vi använda avsättningarna för pensionsutbetalningar för att jämna ut konjunkturcykeln. Eftersom vi sätter av mindre pengar nu i denna djupa lågkonjunktur så kommer vi att behöva avsätta mer pengar när konjunkturen vänder. De första utbetalningarna ligger flera år i framtiden och vi har redan avsatt mycket pengar så vi riskerar inget på kort sikt på grund av detta.

Klicka på länken nedanför för att läsa hela vår budget:

De rödgröna i Lerum - Budget 2010.pdf