Budget 2013

Socialdemokraterna i Lerum presenterar sitt budgetförslag för 2013 och där finns en kraftfull satsning på förskolan och skolan. I en tid där kommunens ekonomi är ansträngd med ett stort underskott för 2011 och en kraftig investeringsnivå har vi en framåtinriktad budget med 14 punkter som gör skillnad i Lerum. Dessa satsningar görs utan behov av någon skattehöjning.

Starka offentliga finanser är kärnan i vår ekonomiska politik både på nationell nivå, landstingsnivå och på kommunal nivå. En solid offentligfinansiell ställning är en förutsättning för uthållig tillväxt och stabil välfärd. Friheten som starka statsfinanser ger ska användas till att stärka arbetslinjen och öka sysselsättningen.

Att värna om offentliga finanser handlar om att stärka såväl konjunktur- som strukturpolitiken. Genom ett högt finansiellt sparande i goda tider kan vi stimulera ekonomin och värna välfärden i sämre tider. Sunda offentliga finanser handlar också om att rusta Sverige för de långsiktiga utmaningar som väntar, inte minst den besvärliga demografiska utvecklingen som under en betydande period kommer att sätta ett hårt tryck på de offentliga välfärdssystemen.

Lerums kommun har en egen modell för God ekonomisk hushållning, en modell som vi står bakom. Tyvärr har kommunen haft låg ekonomiskt utveckling de senaste åren vilket gör läget bekymmersamt för de kommande åren. Vi är övertygade om att med en ny politisk ledning och en grundläggande genomgående analys av kommunen så går det att vända den ekonomiska utvecklingen utan att behöva göra stora neddragningar i välfärden.

Följande 14 punkter gör skillnad i Lerum redan 2013 med en Socialdemokratisk budget!

 • Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi för att skapa utrymme för kommande behov
 • Minskade barngrupper i förskolan
 • Föräldrar till 15-timmars barn får välja vilka dagar barnen ska vara på förskolan
 • Ökade resurser till skolan
 • Familjecentral i Lerum
 • Feriejobb enligt Nynäshamnsmodellen
 • Konsumentvägledning i samarbete med Konsument Göteborg
 • Återvinningsinsamling vid tomtgräns
 • Påbörja arbetet med ett kommunägt vindkraftverk
 • Utreda möjligheten till kollektivtrafikkort till alla ungdomar för att öka antalet Lerumsungdomar som väljer Lerums Gymnasium
 • Utreda möjligheterna att starta en ”Ur- och skur förskola” i kommunen
 • Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin”
 • Utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered
 • Utöka utbudet av kulturaktiviteter i hela kommunen genom kommunens kulturskapare, föreningsliv, studieförbund med flera

Klicka här för att läsa hela den Socialdemokratiska budgeten för Lerums Kommun 2013 och här för investeringsbudgeten för 2013