Budget 2014

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Lerum presenterar sitt gemensamma budgetförslag för 2014 och där finns en kraftfull satsning på förskolan och skolan. I en tid där kommunens ekonomi är ansträngd med stora underskott och en kraftig investeringsnivå har vi en framåtinriktad budget med 14 punkter som gör skillnad i Lerum. 

Tre löften!

Vi lovar tre saker i vår budget som vi inte kommer att vika ifrån:

1.    Kommunens kärnverksamheter är viktigast

Vi kommer alltid att ha kvalitén i verksamheten, dvs. våra barn, ungdomar och äldre i fokus. För oss går alltid en bra förskola, skola och äldreomsorg före kortsiktiga ekonomiska nedskärningar. Vi är övertygade om att en god kvalité lönar sig både ekonomiskt och mänskligt.

2.    Genomgång av ekonomin

Vi kommer att göra en grundläggande genomgående analys av kommunen där varje verksamhet, varje beslut och varje politisk prioritering granskas och utvärderas. Vi kommer att vända på varje krona och se till att den används effektivt och till nytta för kommuninvånarna. All politisk lekstuga med onödiga upphandlingar, utmaningar och andra ekonomiskt kostsamma beslut måste upphöra omedelbart. Att däremot lägga ut ett generellt sparbeting är inget som vi ställer upp på för det kommer att drabba verksamheten och leda till ännu större grupper i förskolan och ännu färre lärare.

3.    Justering av skatten

Efter en noggrann och utförlig genomgång av ekonomin kommer vi sedan justera skatten därefter. Behövs mer pengar för att garantera en god verksamhet så är vi inte rädda för att höja skatten. Visar det sig att det finns ett ekonomiskt utrymme så är det lika självklart att sänka skatten. Därför skjuter vi på skattebeslutet till kommunfullmäktigesammanträdet i november.

Detta kommer vi att genomföra under 2014:

Ekonomi

 • Inga höjda avgifter i kulturskolan
 • Ökade satsningar på kultur och fritid
 • Avgiftsfrihet i barnomsorgen för hushåll med inkomst under 17000 kr
 • Inget generellt sparbeting som slår tvärs över all verksamhet
 • Inga mer besparingar inom förskola och skola utan utökad ram för sektor lärande på 20 miljoner kronor
 • En utredning av kommunens hemtjänstkostnader pekar på möjligheten till besparingar på c:a 28 miljoner kronor. Vi sänker Sektor Stöd och omsorgs ram med 15 miljoner kronor

Verksamhet

 • Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi för att skapa utrymme för kommande behov
 • Ökade resurser till skolan
 • Minskade barngrupper i förskolan
 • Öka byggandet och framför allt satsa på fler hyresrätter
 • Familjecentral i Lerum
 • Feriejobb enligt Nynäshamnsmodellen
 • Konsumentvägledning i samarbete med Konsument Göteborg
 • Återvinningsinsamling vid tomtgräns
 • Utöka Lerumssnabben till Floda och Tollered
 • Påbörja arbetet med ett eller flera kommunägda vindkraftverk
 • Utreda möjligheten till kollektivtrafikkort till alla ungdomar för att öka antalet Lerumsungdomar som väljer Lerums Gymnasium
 • Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin” samt utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered
 • Anställa en kultursamordnare för att utöka utbudet av kulturaktiviteter i hela kommunen genom kulturskapare, föreningsliv, studieförbund med flera
 • Genomföra snabba åtgärder för att underlätta för centrumhandeln

Klicka här för att läsa hela budgeten och här för investeringsbudgeten