Budget 2015

Budget 2015

För allas bästa. I hela Lerum.

Vår budget för 2015 baserar sig på vårt Framtidskontrakt för Lerums kommun

 1. Mindre klasser - fler lärare och speciallärare
  Elevantalet ska minska med 5 barn i stora klasser. Minst 50 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018.
 2. Mindre förskolegrupper och fler förskolor
  Max 15 barn i förskolegrupperna och ännu färre i de lägsta åldrarna. Vi ska bygga minst 20 nya avdelningar före 2018.
 3. Bygg fler hyresrätter
  Nu är det dags att gå från ord till handling. Vi ska påbörja byggandet av minst 300 nya hyreslägenheter före 2018.
 4. En lön som det går att leva på
  Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Alla ska erbjudas heltidsanställning. Ingen visstidsanställning längre än två år.
 5. En bra kommun att åldras i
  Vi ser till att det finns särskilda boenden, seniorbostäder och trygghetsbostäder i hela kommunen. Och självklart ska alla som behöver vård själva kunna bestämma över sina liv och sin vardag.

Ett urval av politiska mål och viljeinriktningar som kommer att presenteras förutom de som nämns i Framtidskontraktet:

 • Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi för att skapa utrymme för kommande behov
 • Ökade resurser till skolan
 • Familjecentral i Lerum
 • Feriejobb enligt Kungälvsmodellen
 • Konsumentvägledning i samarbete med Konsument Göteborg
 • Återvinningsinsamling vid tomtgräns
 • Utöka Lerumssnabben till Floda och Tollered
 • Påbörja arbetet med ett kommunägt vindkraftverk
 • Införa kollektivtrafikkort till alla gymnasieungdomar som börjar på gymnasiet för att öka Lerums Gymnasiums attraktivitet
 • Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin”.
 • Utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered
 • Genomföra snabba åtgärder för att underlätta för centrumhandeln
 • Införa fri kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik
 • Planera för en ny fritidsgård i Sjövik kanske i det s.k. Halmhuset
 • Utreda införandet av en Näringslivschef och Turistchef
 • Delta aktivt i bildandet av efterföljaren till Göteborgs insjörike
 • Återställa friskvårdsbidraget
 • Inleda ett projekt för att införa förenklad biståndsbedömning
 • Inga höjda avgifter i kulturskolan
 • Införa avgiftsfrihet i barnomsorgen för hushåll med sammanlagd inkomst under 17000 kr

 

Klicka här för att läsa hela budgeten och här för investeringsbudgeten