Handlingsprogram 2011 - 2014

Årsmötet den 6:e mars 2010 fastställde vårt kommunala handlingsprogram för 2011 - 2014 med huvudinnehållet: Lerum - Möjligheternas kommun.

Ur innehållsförteckningen:

Lerum - Möjligheternas kommun
Våra anställda
Ekonomi och kvalitet
Vård och omsorg
Folkhälsa
Omsorg
Alla skall med
Skola och utbildning
Förskolor - max 15 barn!
Resurser
Trygghet och välmående
Vuxenutbildning
Boende, infrastruktur och näringsliv
God bebyggd miljö
Boende
Infrastruktur
Kollektivtrafik
Näringsliv
Kultur, fritid och turism
Kultur
Bildningsverksamhet och bibliotek
Fritidsgårdar
Idrott och hälsa
Turism
Klimat och miljö
Klimat och energi
Buller
Naturområden
Upphandling

Klicka här för att läsa hela programmet!

Letar du efter Verksamhetsplan för 2010? Den hittar du bland dokumenten i vår klubb på Sosserian - klicka här för att komma dit.