Satsningar på jobb och utbildning till Lerumborna i S-budget

Igår presenterade Socialdemokraterna sin vårmotion för 2015. Den visar att det ekonomiska läget under 2014 förbättras såväl i omvärlden som i Sverige. Därför finns det utrymma för satsningar. Det är nödvändigt efter de 8 åren av borgerlig regering som lett till att arbetslösheten har bitit sig fast, att skolresultaten faller och att statens överskott har vänts till underskott.

Budgetförslaget skulle för invånarna i Lerums kommun innebära fler jobb och satsningar på utbildning och välfärd. För allas bästa. I hela Lerum kräver en socialdemokratisk regering. Verkligheten visar att Moderaternas sänkta skatter och privatiseringar inte fungerar.

Förslaget skulle innebära för Lerums kommun (uppskattade siffror utifrån att Lerum får 0,4 procent av pengarna): 

 

  • 3,2 miljoner kronor till grundskolorna för mindre klasser.
  • 125 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola.
  • 325 000 kronor till bristyrkesutbildningar.
  • 650 000 kronor till sommarskola och sommarjobb för 15-åringar utan fullständiga betyg.
  • 820 000 kronor till ungdomskontrakt för unga vuxna utan gymnasieutbildning.
  • 4 miljoner kronor till nystartade företag.
  • Tillväxtmiljard för ökat bostadsbyggande. 1 procent av satsningen skulle motsvara 10 miljoner kronor.
  • 8 miljoner kronor i sjukvårdssatsning.

 

3,2 miljoner kronor till grundskolorna för mindre klasser
Skolan är i kris och det är hög tid för konstruktiva insatser. Mindre klasser möjliggör för läraren att ge större fokus på varje elevs individuella behov. Mindre klasser innebär också att två lärare i en del moment kan arbeta tillsammans med hopslagna klasser som delas i mindre grupper vilket ökar möjligheterna till flexibilitet. Den nationella satsningen 775 miljoner kronor redan hösten 2014 innebär för Lerum cirka 3,2 miljoner kronor till grundskolorna.  

125 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola
Arbetslösheten har vuxit kraftigt bland de med allra minst utbildning. Idag är arbetslösheten bland de med bara grundskoleutbildning tre gånger så hög som bland de med gymnasieutbildning.  Därför vill vi nationellt investera i ett kunskapslyft med 30 000 fler utbildningsplatser till vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. En del av platserna avsätts för arbetslösa som antingen saknar gymnasieutbildning eller vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom en yrkesutbildning. De nationella pengarna motsvarar cirka 125 utbildningsplatser för Lerum.

325 000 kronor till bristyrkesutbildningar
Svenskt Näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök i privat sektor misslyckas därför att arbetssökande saknar rätt utbildning. Vi ser stora matchningsproblem mellan arbetssökande och lediga jobb. Det medför att många blir kvar i arbetslöshet trots lediga jobb. Satsningen innebär för Lerum cirka 330 000 kronor.

650 000 kronor till sommarskola och sommarjobb för 15-åringar utan fullständiga betyg
Lerum har lägre andel sommarjobb än våra grannkommuner. Att förstärka dessa insatser är värdefullt.  Satsningen innebär för Lerum ytterligare cirka 325 000 kronor till sommarskola och cirka 325 000 kronor till sommarjobb för 15-åringar utan fullständiga betyg 

820 000 kronor till ungdomskontrakt för unga vuxna utan gymnasieutbildning
Andelen unga vuxna utan gymnasiekompetens ökar vilket är oroande. Vi vill titta på möjligheterna att anställa unga vuxna utan gymnasieutbildning på halvtid i kommunen och erbjuda vuxenutbildning på halvtid. Den nationella satsningen på 200 miljoner kronor som startar redan 2014 motsvarar för Lerum en satsning på cirka 820 000 kronor.

4 miljoner kronor till nystartade företag
Förslaget om ett utvecklat stöd till innovationsbolag skulle kunna ge många företag i Lerum en skjuts på vägen att lansera nya produkter, tjänster eller affärsidéer. Som ett litet land behöver Sverige jobba bättre med strategisk samverkan mellan näringslivet, akademin och det offentliga. Som det ser ut idag är det statliga riskkapitalet svåråtkomligt och satsas ofta på säkra kort i ett för sent skede. Genom att göra riskkapitalet mer tillgängligt för innovationsbolag kan vi istället sätta pengarna i arbete så att det leder till fler jobb och att nya produkter utvecklas. Den nationella satsningen på en miljard kronor skulle för Lerumsborna motsvara drygt 4 miljoner kronor.

Tillväxtmiljard för ökat bostadsbyggande. 1 procent av satsningen skulle motsvara 10 miljoner kronor
Förslaget innebär att kommunerna får pengar utifrån hur många hyresrätter som byggs i förhållande till folkmängden. Vi vill starta byggandet av minst 300 nya hyreslägenheter innan 2018. Satsningen nationellt på en miljard kronor skulle för Lerum motsvara 10 miljoner kronor extra om Lerum får 1 procent av pengarna. Fler bostäder skapar inte bara fler hem utan även nya arbetstillfällen och en ökad tillväxt.

8 miljoner kronor i sjukvårdssatsning
Västra Götaland får 335 miljoner kronor i sjukvårdssatsning. Bland annat satsningar på förlossningsvård, öppna vårdplatser, korta väntetider på akuten, personalen och äldre med stort vårdbehov. Det skulle motsvara drygt 8 miljoner kronor för Lerumsborna i sjukvårdssatsningar.

Läs mer om hela förslaget här!