Verksamhetsplan 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010.

Verksamhetsplan för 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Lerum.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Lerum har använt förvaltningens dokument till Verksamhetsplan 2010 som grund för eget förslag.

Extra satsningar för 2010. Att fördela 47,6 miljoner kronor + 16 miljoner kronor (ej omställningspaket) – totalt 63,6 miljoner kronor:
Utgiftsområde

Kronor

Lärande

Löneökningar

Volymökningar

Socioekonomisk elevpeng

Fastighetsunderhåll

+35 miljoner

10 miljoner

10 miljoner

10 miljoner

5 miljoner

Vård och omsorg

Löneökningar

Volymökningar

+20 miljoner

7 miljoner

13 miljoner

Ungdomar

Ungdomsarbetslöshet

Sommarjobb

+5,6 miljoner

Kollektivtrafik

+2 miljoner

Studieförbund och information

+1 miljon

SUMMA

+63,6 miljoner

 

INVESTERINGAR:
Stoppa planeringen och byggandet av centrumavfarten från E20.
Bygga nya förskolor så att vi har plats för alla barn i grupper som är på maximalt 15 barn. Enligt prognoserna så behövs nya förskolor först och främst i Gråbo och Stenkullen. Vi vill också påbörja bygget av förskolan i Norra Hallsås.