Vårt parti

Villa Pomona

Socialdemokraterna i Lerum
Pomonavägen 10, Box 69
443 22 LERUM
e-post: saplerum@gmail.com
Telefon: 0302-156 61

Styrelsen i Lerums Arbetarekommun

Renée Jeryd

Ordförande: Renée Jeryd

renee.jeryd@lerum.se, Telefon: 0302-414 07

Alma Kenjar

Vice ordförande: Olle Adolfsson

olle.adolfsson@lerum.se 

  Kassör: Pia Jäderklint
  Sekreterare: Per-Anders Tornås
  Studieorganisatör: Olle Adolfsson
  Internationell ledare: Halim Azemi
  Facklig politisk ansvarig: Mattias Johansson
 

 

Representation i kommunens nämnder etc.

Kommunstyrelsens ordförande: Dennis Jeryd, dennis.jeryd@lerum.se, Telefon: 0302-52 11 17, Mobil: 0727-42 79 98 

Övrig information om Socialdemokraternas representation i nämnder etc. hittar du på kommunens hemsida: http://lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/