Stora Lundby

Stora Lundby Socialdemokratiska Förening bildades 1950 och är en av Lerums Arbetarekommuns fyra geografiska grundorganisationer. Den innefattar boende medlemmar från Östad/Sjövik, Björboholm/Alsjön/Annekärr, Gråbo/Olstorp, Stannum/Ytterstad och efter vägen fram till Stenkullen.

Du kan nå denna sidan direkt genom att ange adressen http://www.socialdemokraterna.se/lerum/stlundby

Ordförande Steve Norrman
Sekreterare Inga-Britt Johansson
Kassör Mattias Johansson
Vice ordförande Anders Johansson
Vice sekreterare Lena Hejde
Ledamot Bengt Samuelsson