Vår politik

Socialdemokraterna i Lessebo har inför valet 2014 arbetat med antal olika områden.

Kommunalt valprogram 2014

Vart och ett av dessa områden har fått ett antal punkter som är inriktningen för det
kommande politiska arbetet  för Socialdemokraterna inom Lessebo kommun.

Till vänster ser du de olika områdena.
Klicka och läs !