Ett aktivt kultur och fritidsliv för alla

 

Alla i samhället mår bra av att kunna ta del av ett livligt och stimulerande

kulturliv. En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar det sociala

välbefinnandet. Kulturen, folkbildningen och idrotten skapar möten över

gränser. Vi socialdemokrater är övertygade om att idrott i stor utsträckning

bidrar till ökad folkhälsa, ett demokratiskt tankesätt och en integrering

av kommunens invånare.

Vi socialdemokrater är stolta över vår kulturskola och kommer att fortsätta

utveckla den. Kultur folkbildning och fritid är en nödvändighet för att

utveckla vår kommun.

DÄRFÖR VILL VI

ge det lokala föreningslivet möjlighet att utvecklas.

främja föreningslivets unika förmåga att bygga broar och fortsätta stödja folkbildningen.

fortsätta att utveckla biblioteksverksamheten.

möjliggöra för alla barn att delta i vår kulturskola.

synliggöra allt det positiva som Lessebo kommun har att erbjuda.

ha en fortsatt god tillgänglighet för alla inom kultur och fritidslivet.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-25 14:20