Miljö och klimat

Lessebo kommun har flyttat fram positionerna kraftigt de senaste åren,

men trots det finns det mycket kvar att göra. Kampen för en god miljö

kan aldrig anses vara avslutad.

Vi socialdemokrater vill föra en miljöpolitik med sikte på ett modernt

och hållbart grönt folkhem. För att klara av detta måste vi på olika

sätt underlätta för individen att leva klimatsmart och miljövänligt. Vår

kommun har en fin natur. Den måste vi se som en resurs.

 

DÄRFÖR VILL VI

öka andelen inköp av krav eller närproducerade livsmedel till minst  
  40 procent och att kvalitén på vår mat ska fortsättas höjas.

ytterligare förbättra möjligheten att resa med kollektiva transportmedel 
  och arbeta för miljövänliga transportlösningar.

fortsätta utveckla våra grönområden, parker och införa en gemensam
  planteringsplan i våra tätorter.

fortsätta utveckla fjärrvärmen.

bygga miljövänligt och renovera våra fastigheter klimatsmart.

 förbättra, förenkla renhållningen samt minska hushållsavfallet och 
  
arbeta för att införa källsortering.förbättra och bygga ut våra gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-25 14:20